Мій досвід

Проблемна тема, над якою працюю: «Використання інформаційно-комунікативних технологій під час навчально-виховного процесу».
Актуальність теми зумовлена необхідністю підвищення ефективності навчання, як передумови для формування активної, творчої особистості, здатної орієнтуватися у сучасному інформаційному просторі, здійснювати самоосвітню діяльність, гідно презентувати результати своєї праці, формувати, висловлювати та аргументувати вламну думку іноземною мовою.
Заняття розробляю з використанням ІКТ. В основному використовуються програми Power Point, SmartNotebook. Остання розрахована на інтерактивну дошку. Уроки з використанням мультимедійних технологій потребують значної підготовчої діяльності педагога. Учитель повинен вміти користуватися різноманітними програмами: графічними, flesh – анімації, програмами для створення презентацій, програмами для роботи зі звуком та відео тощо.
Досвід використання мультимедійної презентації свідчить про те, що її використання сприяє поєднанню різноманітної текстової аудіо- та відеонаочності. Можливе використання для презентацій на інтерактивній дошці, що дозволяє краще систематизувати новий лексичний, граматичний і навіть фонетичний матеріал та створити підтримку під час навчання всіх видів мовленнєвої діяльності.
Використання мультимедійної презентації сприяє
·        активізації уваги всього класу;
·        економії навчального часу;
·         формуванню комп'ютерної мультимедійної компетентності як учителя, так і учня;
·        розвитку креативних здібностей учнів.

Основні цілі використання ІКТ 
- підвищення рівня мовленнєвої компетенції учнів
- підвищення інтересу до вивчення іноземної мови, мотивації навчальної діяльності.

Мета моєї професійної діяльності  - розвиток індивідуальних здібностей кожного учня, виховання інтелігентних, думаючих осбистостей, схильних до самоосвіти. 
Досягнення мети передбачає вирішення таких завдань:
- визначення ролі інформаційно-комунікаційних технологій у розвитку комунікативної компетенції, соціокультурних та лінгвістичних знань, умінь та навичок;
- створення інтерактивних уроків на основі книг Solutions, Activate, Access, EnglishPlus, Family and Friends, Krok po kroku Polski, Hura;
- пошук та використання готових занять, відео, аудіо матеріалів, які б найефективніше залучали учнів у навчальний процес;
- залучення учнів до пошукової та творчої діяльності, створення проектів.

Під час розв’язання поставлених завдань я використовувала такі методи дослідження:
 - аналіз навчального плану, чинної програми з англійської та польської мов;
- опрацювання літератури про використання ІКТ у навчально-виховному процесі;
- аналіз досвіду використання ІКТ колегами на уроках іноземної мови.

На мою думку використання інформаційно-комунікаційних технологій в наш час є потрібним на будь-якому етапі уроку. Це позитивно впливає на читання, аудіюання, усне мовлення, а також засвоєння граматики, фонетики. Наочність, інтерактивні завдання допомагають краще активізуати вивчення лексичних одиниць. Починаючи урок завжди мотивую пізнавальну діяльність учнів навідними питаннями з ілюстраціями, фото або  відео із завданнями до і після перегляду. Завдяки мультимедійним технологіїям учням можна подати набагато більше інформації, ніж на традиційному уроці. Впровадження ІКТ дає змогу у цікавій формі вивчати та проводити самоконтроль як лексичних одиниць, розуміння тексту (чи почутого, побаченого), так і граматичних структур. Подання матеріалу урізноманітнюється. На кожному з уроків тематичного блоку учні повторюють матеріал з  слайдів з попереднього уроку, виконують інтерактивні завдання, а також знайомляться з новою інформацією. Уроки узагальнення знань проводжу у формі вікторини, де учні самі натискають на  варіант відповіді, а комп’ютер вкаже чи правильна відповідь. 
Отже, на уроках реалізую принцип послідовності, логічності, повторення та засвоєння нового матеріалу, наочності, градуювання труднощів. Так відбувається міцне оволодіння знаннями та навичками. Учні із захватом виконують інтерактивні завдання, і таким чином мають мотивацію з початку уроку слухати і записувати уважно, щоб потім все правильно відтворити у завданнях.
У підсумку ще раз наголошу на тому, що використання ІКТ на уроці - це велика мотивація навчальній діяльності, це допомога вчителю в організації уроку, бо слугує своєріднии конспектом уроку. Звісно на уроках з використанням  інформаційно-комунікаційних технологій не забуваю і про групову роботу, індивідуальні завдання, бесіди, додактичні ігри.
Використання інформаційно-комунікаційних технологій дає мені змогу щоразу готувати нестандартні, цікаві і якісні уроки з іноземних мов.
              
Відео - елемент інтерактивного уроку з англійської мови на тему:"My favourite types of films" Відео - елемент інтерактивного уроку з англійської мови на тему:"Weekend in London". Завдання після прослуханих діалогів - правда/брехня.

Немає коментарів:

Дописати коментар