Про мене

Інформаційна картка
1. 
Прізвище, ім’я, по батькові
Малюта Катерина Юріївна
2. 
Які вищі навчальні заклади закінчили, у якому році, спеціальність за дипломом
29 червня 2011 року з відзнакою закінчила Рівненський інститут слов’янознавства Київського славістичного університету (денна форма навчання) і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Мова та література (англійська, польська)» та здобула кваліфікацію філолога, викладача англійської та польської мов, зарубіжної літератури.
3. 
Педагогічний стаж роботи
2 роки 6 місяців
4. 
Місце роботи (найменування навчального закладу відповідно до статуту)
Здолбунівська ЗОШ І-ІІІ ст. №5 Здолбунівської районної ради, 5_school@i.ua
5.      
Посада
Вчитель польської мови
6.      
Кваліфікаційна категорія
Спеціаліст
7.      
Звання
-
8.      
Класи, в яких викладаєте
5,6,7
9.      
Посилання на власний Інтернет-ресурс
katerynamaluta.blogspot.com
10.  
Педагогічне кредо
Never stop learning! – Ніколи не припиняй вчитися!
11.  
Інноваційні форми роботи та технології, що використовуєте
(обсяг – до однієї сторінки)
Проблемна тема, над якою працюю: «Використання інформаційно-комунікативних технологій під час навчально-виховного процесу».
Актуальність теми зумовлена необхідністю підвищення ефективності навчання, як передумови для формування активної, творчої особистості, здатної орієнтуватися у сучасному інформаційному просторі, здійснювати самоосвітню діяльність, гідно презентувати результати своєї праці, формувати, висловлювати та аргументувати вламну думку іноземною мовою.
Заняття розробляю з використанням ІКТ. В основному використовуються програми Power Point, SmartNotebook. Остання розрахована на інтерактивну дошку.Уроки з використанням мультимедійних технологій потребують значної підготовчої діяльності педагога. Учитель повинен вміти користуватися різноманітними програмами: графічними, flesh – анімації, програмами для створення презентацій, програмами для роботи зі звуком та відео тощо.
Досвід використання мультимедійної презентації свідчить про те, що її використання сприяє поєднанню різноманітної текстової аудіо- та відеонаочності. Можливе використання для презентацій на інтерактивній дошці, що дозволяє краще систематизувати новий лексичний, граматичний і навіть фонетичний матеріал та створити підтримку під час навчання всіх видів мовленнєвої діяльності.
Використання мультимедійної презентації сприяє
·  -активізації уваги всього класу;
·  -економії навчального часу;
·  -формуванню комп'ютерної мультимедійної компетентності як учителя, так і учня;
·  -розвитку креативних здібностей учнів.
Основні цілі використання ІКТ 
- підвищення рівня мовленнєвої компетенції учнів
- підвищення інтересу до вивчення іноземної мови, мотивації навчальної діяльності.
Мета моєї професійної діяльності  - розвиток індивідуальних здібностей кожного учня, виховання інтелігентних, думаючих осбистостей, схильних до самоосвіти. 
Досягнення мети передбачає вирішення таких завдань:
- визначення ролі інформаційно-комунікаційних технологій у розвитку комунікативної компетенції, соціокультурних та лінгвістичних знань, умінь та навичок;
- створення інтерактивних уроків на основі книг Solutions, Activate, Access, EnglishPlus, Family and Friends, Krok po kroku Polski, Hura;
- пошук та використання готових занять, відео, аудіо матеріалів, які б найефективніше залучали учнів у навчальний процес;
- залучення учнів до пошукової та творчої діяльності, створення проектів.
Під час розв’язання поставлених завдань я використовувала такі методи дослідження:
 - аналіз навчального плану, чинної програми з англійської та польської мов;
- опрацювання літератури про використання ІКТ у навчально-виховному процесі;
- аналіз досвіду використання ІКТ колегами на уроках іноземної мови.
На мою думку використання інформаційно-комунікаційних технологій в наш час є потрібним на будь-якому етапі уроку. Це позитивно впливає на читання, аудіюання, усне мовлення, а також засвоєння граматики, фонетики. Наочність, інтерактивні завдання допомагають краще активізуати вивчення лексичних одиниць. Починаючи урок завжди мотивую пізнавальну діяльність учнів навідними питаннями з ілюстраціями, фото або  відео із завданнями до і після перегляду. Завдяки мультимедійним технологіїям учням можна подати набагато більше інформації, ніж на традиційному уроці. Впровадження ІКТ дає змогу у цікавій формі вивчати та проводити самоконтроль як лексичних одиниць, розуміння тексту (чи почутого, побаченого), так і граматичних структур. Подання матеріалу урізноманітнюється. На кожному з уроків тематичного блоку учні повторюють матеріал з  слайдів з попереднього уроку, виконують інтерактивні завдання, а також знайомляться з новою інформацією. Уроки узагальнення знань проводжу у формі вікторини, де учні самі натискають на  варіант відповіді, а комп’ютер вкаже чи правильна відповідь. 
Отже, на уроках реалізую принцип послідовності, логічності, повторення та засвоєння нового матеріалу, наочності, градуювання труднощів. Так відбувається міцне оволодіння знаннями та навичками. Учні із захватом виконують інтерактивні завдання, і таким чином мають мотивацію з початку уроку слухати і записувати уважно, щоб потім все правильно відтворити у завданнях.
У підсумку ще раз наголошу на тому, що використання ІКТ на уроці - це велика мотивація навчальній діяльності, це допомога вчителю в організації уроку, бо слугує своєріднии конспектом уроку. Звісно на уроках з використанням  інформаційно-комунікаційних технологій не забуваю і про групову роботу, індивідуальні завдання, бесіди, додактичні ігри.
Використання інформаційно-комунікаційних технологій дає мені змогу щоразу готувати нестандартні, цікаві і якісні уроки з іноземних мов.
12.  
Автопортрет учасника «Я – педагог і особистість»
(у формі есе обсягом до однієї сторінки)
     Вчитель…Лише одне слово, а скільки вміщує у собі! Академічний тлумачний словник української мови визначає вчителя як людину, що є авторитетом у якій-небудь галузі, яка впливає на інших, передає свій досвід, знання, служить для них прикладом. І справді, нелегко бути вчителем, перед тобою постає місія не тільки викласти матеріал свого предмету, навчити учнів нового, а й виховати людей з великої букви.
Ще з дитинства мріяла бути вчителем. Для мене було цікаво дізнаватися щось нове, а потім навчити когось. Іноземна мова легко давалася мені. І досі з цікавістю «розглядаю» кожне нове іноземне слово, аналізую подібність і різницю із рідною українською мовою. Вдячна долі, що викладаю і польську (слов’янську), і англійську (романо-германську) мови. Адже саме мова є ключем до серця іноземця, до культури. Мова допомагає пізнати один одного, вона зближує. Мова — це душа народу, його культура, його характер, у мові здійснюється зв'язок часів, сучасне перегукується з минулим. Завжди закликаю учнів до вивчення іноземної мови, бо, не зважаючи на те, ким вони стануть за професією у майбутньому, знання іноземних мов є великою перевагою. Крім того, це показник освіченості. Бо всім відомо, що скільки мови знаєш, стільки разів ти людина.
Ставши вчителем, переді мною постали запитання – як же найкраще знайти підхід до сучасних дітей, як їх мотивувати, зацікавити вивчати іноземну мову якнайкраще?! Насправді відповідь була (і є досі) простою - використання інформаційно-комунікаційних технологій. На мою думку, сучасні учні все більш поринули у світ новітніх технологій, їм це цікаво. Перейнявши досвід у своєї старшої сестри, яка теж є вчителем англійської мови, я стала розробляти інтерактивні уроки. І результат не змусив довго на себе чекати: на уроках почали дедалі більше працювати колись пасивні учні, адже виходити до комп’ютера, мультимедійної дошки і працювати на них підчас уроку є захоплююче та пізнавально. І що цікаво, учні, того не помічаючи, вивчають нові слова та словосполучення дуже швидко, засвоєння граматики відбувається на вищому рівні. Використання аудіо- та відеоматеріалів є теж джерелом корисної інформації та засвоєння нових навиків аудіювання. Наочність на моніторі, екрані мультимедійної дошки спонукає до розвитку мовлення, абстракційнного мислення. Та й для вчителя мультимедійний урок є свого роду заздалегідь продуманим конспектом уроку, що допомагає ефективно провести заняття.
Я вважаю, що сучасний вчитель повинен бути обізнаний у сфері інформаційних комунікацій. Намагаюсь щодня займатися самоосвітою, розробляти уроки дедалі цікавіші, пізнавальні та новаторські.
Максим Рильський сказав:
Немає
Мудріших, ніж народ,учителів;
У нього кожне слово –
Це перлина, це праця, це натхнення, це людина.
Прагнутиму і надалі підвищувати свою кваліфікацію, на досягнутому не зупинюсь. Недарма моє педагогічне кредо – ніколи не припиняй вчитися!

Немає коментарів:

Дописати коментар